Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Privatumo sąlygos reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi „Siusk pigiau“ tvarko Užsakovų svetainėje www.siuskpigiau.lt pateikiamus Asmens duomenis.
1.2. Asmens duomenys – informacija, leidžianti identifikuoti vartotoją, pvz.: vardas, pavardė,  adresas, el. paštas ar pašto indeksas. „Siųsk pigiau“ nerenka Užsakovų Asmens duomenų, išskyrus tuos atvejus, kai Užsakovai patys juos pateikia užsakydami Siuntų pristatymo paslaugas, prenumeruodami naujienas ar dalyvaudami rengiamose akcijose.
1.3. Slapukai – mažos rinkmenos, laikinai saugomos Užsakovo kompiuterio kietajame diske, kad, kitą kartą jam apsilankius „Siųsk pigiau“ svetainėje, jo kompiuteris būtų atpažintas. 
1.4. Užsakovo Asmens duomenų tvarkymą nustato šios Sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

2. Registravimosi taisyklės

2.1. Registruodamasis „Siųsk pigiau“ tinklalapyje Užsakovas turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save, o jai pasikeitus - pats atnaujinti duomenis. Jeigu registracijos metu Užsakovas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, „Siųsk pigiau“ turi teisę anuliuoti Užsakovo registraciją ir ištrinti duomenis ir/ar apriboti jo galimybes naudotis paslaugomis.
2.2 Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus, todėl „Siųsk pigiau“ negali garantuoti elektroniniu būdu „Siųsk pigiau“ siunčiamų duomenų saugumo. Perduodamas šiuos duomenis Užsakovas rizikuoja pats. Jis yra atsakingas už suteikto (pasirinkto) slaptažodžio, suteikiančio prieigą prie tam tikrų svetainės puslapių, laikymą konfidencialiu.
2.3. „Siųsk pigiau“ pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi www.siuskpigiau.lt svetainėje, teisę į privatumą. Fizinio asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita registracijos anketoje nurodyta informacija) renkami ir panaudojami šiems tikslams:

2.3.1. Užsakovo Užsakymams apdoroti;
2.3.2. paslaugų teikimo ir kitoms su tuo susijusioms problemoms spręsti;
2.3.3. siekiant informuoti apie prekių/paslaugų pokyčius bei tinklalapio patobulinimus, galinčius paveikti teikiamas paslaugas;
2.3.4. kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

2.4. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, apsaugančiomis šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
2.5. Ne asmeninius Užsakovo duomenis, t.y. duomenis, susijusius su Užsakovo Užsakymais, „Siųsk pigiau“ gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Užsakovo asmens tapatybės. „Siųsk pigiau“ pasilieka teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. „Siųsk pigiau“ turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims šiais atvejais:

3.1.1. siekiant 2 straipsnio 3 dalyje išvardytų tikslų;
3.1.2. LR įstatymų numatytais atvejais;
3.1.3. parduodant dalį ar visą verslą ir/ar jo turtą;
3.1.4. apsaugos nuo sukčiavimo tikslais bei siekiant sumažinti kredito riziką.

3.2. „Siųsk pigiau“ neperduoda Užsakovo Asmens duomenų trečiosioms šalims, negavusi Užsakovo sutikimo.

4. Asmens duomenų koregavimas

4.1. Užsakovas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
4.2. „Siųsk pigiau“ privalo turėti pilną, išsamią ir naujausią informaciją apie Užsakovą, kad galėtų efektyviai ir tiksliai vykdyti jo pageidavimus.

5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

5.1. Visi vartotojų klausimai ir pranešimai, susiję su Asmens duomenų tvarkymu, turi būti pateikiami elektroniniu paštu info@siuskpigiau.lt arba paštu.
5.2. Atsakymą „Siųsk pigiau“ pateikia ta pačia forma, kuria gavo pranešimą ar pretenziją.

6. Asmens duomenų tvarkymas

6.1. Užsakovas sutinka, kad Asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia „Siųsk pigiau“ registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis Taisyklėmis.

7. Teisė į informaciją

7.1. Kilus klausimams dėl Privatumo politikos arba Užsakovo Asmens duomenų naudojimo, su „Siųsk pigiau“ susisiekti galima el. paštu info@siuskpigiau.lt. Gavusi prašymą, „Siųsk pigiau“ pateiks visą informaciją apie Užsakovą surinktą jam lankantis www.siuskpigiau.lt svetainėje.

8. Pasirinkimo laisvė

8.1. „Siųsk pigiau“ ateityje gali siųsti el. naujienas ar pasiūlymus. Užsakovas šių rinkodaros laiškų prenumeratos gali atsisakyti bet kuriuo metu, tačiau jam vis tiek bus siunčiama informacija bei dokumentai, susiję su jo pateikiamais Užsakymais.

9. Slapukai ir automatiškai įrašoma informacija

9.1. „Siųsk pigiau“ gali naudoti slapukų technologiją, leidžiančią automatiškai fiksuoti informaciją apie Užsakovo elgesį tinklalapyje (apsilankymų skaičių, paieškos raktinius žodžius, vidutinį svetainėje praleistą laiką, aplankytus puslapius, buvimo vietą ir kitus ryšio duomenis). Įprastai Užsakovas gali pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad ji nepriimtų slapukų, tačiau taip gali būti prarasta galimybė kurti „Siųsk pigiau“ Užsakymus ar pasiekti tam tikrus svetainės puslapius. „Siųsk pigiau“ slapukus naudoja tinklalapio prieinamumui stebėti, jo turiniui ir funkcionalumui bei teikiamų paslaugų kokybei gerinti. Užsakovų Asmens duomenys nėra naudojami jokiems kitiems tikslams ar perduodami tretiesiems asmenims.

10. Nuorodos į kitus tinklalapius

10.1. Ši Privatumo politika taikoma www.siuskpigiau.lt tinklalapio pradiniam puslapiui, priklausančiam UAB „Technologijų erai“. Pradiniame  puslapyje gali būti nuorodų į tinklalapius, kuriems ši saugumo politika netaikoma. „Siųsk pigiau“ rekomenduoja prieš išeinant iš svetainės susipažinti su privatumo politika kitų tinklalapių, galinčių naudoti lankytojų asmeninę informaciją.
10.2. „Siųsk pigiau“ neatsako už Užsakovų Asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius tinklalapius. „Siųsk pigiau“ neatsako už trečiųjų šalių tinklalapių Privatumo sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai Užsakovas į juos patenka per www.siuskpigiau.lt svetainėje esančias nuorodas arba per tuos tinklalapius patenka į „Siųsk pigiau“ svetainę.
„Siųsk pigiau“ rekomenduoja atskirai susipažinti su kiekvieno aplankyto, ne „Siųsk pigiau“ priklausančio tinklalapio Privatumo sąlygomis.
10.3. „Siųsk pigiau“ svetainėje besireklamuojatys tinklalapiai gali naudoti slapukus, kurių „Siųsk pigiau“ nekontroliuoja. Tokie slapukai (jeigu naudojami) parsiunčiami vos paspaudus reklamos nuorodą „Siųsk pigiau“ svetainėje.

11. Informacija apie nepilnamečius

11.1. „Siųsk pigiau“ pataria tėvams ir globėjams išmokyti savo vaikus atsargiai ir atsakingai naudoti Asmens duomenis internete. Nepilnamečiai neturėtų palikti savo Asmens duomenų „Siųsk pigiau“ tinklalapyje be savo tėvų ar globėjų sutikimo. „Siųsk pigiau“ nerenka ir nenaudoja nepilnamečių Asmens duomenų be tėvų ar globėjų leidimo.

12. Taisyklių keitimas

12.1. „Siųsk pigiau“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešusi www.siuskpigiau.lt tinklalapyje ir kitose vietose, kur tai yra būtina.
12.2. Jeigu Užsakovas po šių Sąlygų pasikeitimų naudojasi „Siųsk pigiau“ teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Sąlygų pakeitimu.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šiai Privatumo politikai yra taikomi LR teisės aktai.
13.2. Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Tuo atveju, jeigu ginčą tektų perduoti teismui, byla būtų naginėjama Kauno m. Apylinkės Teisme.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2016 m. rugpjūčio 11 d.

sweed seb nord sampo nordea paypal paysera

Pristatymo regionai

Siuntų pristatymas

„Siųsk pigiau“ įrankiai

Pagalba

Apie mus

SP
Uždaryti