Siųsk pigiau ir dalyvauk gimtadienio žaidime!

Žaidimas baigėsi.

Gimtadienis mūsų – prizas Jūsų!

Siųsk pigiau 12-ojo gimtadienio žaidime galite dalyvauti iki pat rugpjūčio pabaigos ir laimėti PlayStation 5 žaidimų konsolę!Norint dalyvauti žaidime tereikia užsiregistruoti Siųsk pigiau platformoje ir išsiųsti bent vieną 30 EUR (arba daugiau) vertės siuntą, rugpjūčio 10-31 dienomis!

Kaip dalyvauti?

Viskas, ką turite padaryti, norėdami dalyvauti žaidime – 2023 m. rugpjūčio 10-31 d. užsiregistruoti Siųsk pigiau platformoje ir išsiųsti bent vieną 30 EUR (arba daugiau) vertės siuntą internetinėje svetainėje.

Klientai, užsakymus atlikę internetu, žaidime dalyvauja automatiškai.

Koks prizas, kada ir kaip sužinosiu, ar laimėjau?

Pagrindinio prizo – Žaidimų konsolės Sony Playstation 5 (PS5) 825GB Digital Edition White (vertė 464.99 EUR) laimėtojas burtų keliu bus išrinktas 2023 m. rugsėjo 7 d.

Gimtadienio prizo laimėtojo traukime dalyvauja visi rugpjūčio 10-31 d. Siųsk pigiau svetainėje užsiregistravę ir 30 EUR (arba daugiau) vertės siuntą išsiuntę vartotojai. Laimėtoją informuosime asmeniškai paskyroje nurodytu el. paštu.

Išsamiau su žaidimo taisyklėmis susipažinkite žemiau.


Reklaminės akcijos „Siųsk pigiau ir dalyvauk gimtadienio žaidime“ taisyklės

1. „Siųsk pigiau ir dalyvauk gimtadienio žaidime“ reklaminė akcija yra pirkėjų žaidimas, toliau – Akcija, vykstanti nuo 2023 m. rugpjūčio 10 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Akciją vykdo UAB „Technologijų era“, Veiverių g. 142, Kaunas, 46353, įmonės kodas 300151980 (toliau – Organizatorius).

2. Akcijos vykdymo tvarką nustato Organizatorius pagal šias Akcijos taisykles (toliau – Taisyklės). Laikytis Taisyklių privalo visi Akcijoje dalyvaujantys asmenys.

3. Akcija prasideda 2023 m. rugpjūčio 10 d., 00:01 val., baigiasi – 2023 m. rugpjūčio 31 d., 23:59 val.

3.1. Laikotarpis, kuriuo galima dalyvauti Akcijoje prasideda 2023 m. rugpjūčio 10 d. 00:01 val. ir baigiasi 2023 m. rugpjūčio 31 d. 23:59 val. Prieš arba po šio laikotarpio atliktas siuntimo paslaugos pirkimas prizo lošime nedalyvauja.

3.2. Informacija apie Akciją ir Taisyklės skelbiamos interneto svetainėje www.siuskpigiau.lt.

4. Akcijoje gali dalyvauti registruoti Siųsk pigiau vartotojai išsiuntę bent vieną 30 EUR (arba daugiau) vertės siuntą nurodytu akcijos laikotarpiu.

5. Prizas:

Pagrindinis prizas Kiekis (vnt.)
Žaidimų konsolė Sony Playstation 5 (PS5) 825GB Digital Edition White (vertė 464.99 EUR) 1


6. Akcijoje gali dalyvauti ir registruotis visi asmenys sulaukę 16 metų ir vyresni.

7. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Technologijų era“ darbuotojai ir jų šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai, vaikaičiai, broliai, seserys, tėvai ir seneliai). Akcijos laimėtojas (toliau – prizų laimėtojas) tai registruotas Siųsk pigiau vartotojas išsiuntęs bent vieną 30 EUR (arba daugiau) vertės siuntą akcijos laikotarpiu. Konstatavus, kad išvardytos įmonės darbuotojas arba jo šeimos narys dalyvavo Akcijoje ir tapo prizo laimėtoju, prizas jam nebūtų įteikiamas.

8. Akcijos laikotarpiu, t. y., nuo 2023 m. rugpjūčio 10 d. 00:01 val. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d., 23:59 val., norintys dalyvauti asmenys turi išsiųsti bent vieną 30 EUR (arba daugiau) vertės siuntą www.siuskpigiau.lt svetainėje. Prizo laimėtojas nebus skelbiamas viešai dėl jo duomenų apsaugos, todėl apie prizo laimėjimą dalyvis sužinos individualiai, o Organizatorius apie laimėjimą su juo kontaktuos individualiai 2023 m. rugsėjo 7 d. 

8.1 Laimėtojui apie laimėjimą yra pranešama el. paštu nurodytu registracijos formoje.

8.2 Prizą reikės atvykti atsiimti į Siųsk pigiau būstinę esančią Veiverių g. 142, Kaune, 46353 arba J. Ralio g. 6, Vilniuje, 08356.

9. Laimėtojo naudojami duomenys prizui įteikti: el. paštas, vardas/pavardė, adresas ir tel. nr. Duomenys gaunami iš registruotos paskyros www.siuskpigiau.lt svetainėje užpildžius „registracijos“ formą ir Mano duomenys skiltį.

9.1 Pateikdamas (registruodamas) savo duomenis www.siuskpigiau.lt registracijos formoje ir Mano duomenys skiltyje, vartotojas prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, taip pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos joje dalyvaujantį asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šios Akcijos Taisykles bei sąlygas.

10. Vartotojas gali dalyvauti Akcijoje tik su viena paskyra, kurioje buvo atliktas siuntimo paslaugų užsakymas t. y. jeigu tas pats vartotojas susikūrė dar vieną paskyrą ir užsisakė siuntimo paslaugas, antroji paskyra nedalyvauja akcijoje.

11. Akcijos prizų laimėtojų išrinkimas vyksta Organizatoriaus patalpose: UAB „Technologijų era“, Veiverių g. 142, Kaunas, 46353, įmonės kodas 300151980. Laimėtojas išrenkamas atsitiktiniu būdu, naudojantis Excel formule (INDEX, RANDBETWEEN).

12. Akcijos dalyvių pateikta informacija ir asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Siųsk pigiau „Privatumo politiką“.

13. Visi nurodytu akcijos laikotarpiu naujai registruoti ir už 30 EUR (arba daugiau) vertės siuntas siuskpigiau.lt svetainėje siunčiantys vartotojai automatiškai dalyvauja Akcijoje. Jei vartotojas žaidime dalyvauti nenori, jis turi teisę atsisakyti informuodamas UAB „Technologijų era“ apie savo sprendimą el. paštu duomenuvaldytojas@siuskpigiau.lt. Apie Akciją svetainėje skelbiama Pasiūlymų puslapyje ir reklamoje socialiniuose tinkluose.

14. Prizus saugo Akcijos Organizatorius UAB „Technologijų era“ Veiverių g. 142, Kaunas, 46353, įmonės kodas 300151980.  

15. Laimėtojams prizai išduodami Organizatoriaus sąskaita. Laimėtojui atsiimant prizą Siųsk pigiau biuruose Vilniuje arba Kaune, prizo laimėtojas ar jo tinkamai įgaliotas asmuo privalo parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą, o jei prizą atsiima įgaliotinis – ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą).

15.1 Prizo laimėtojui nepateikus šių Taisyklių 15 punkte nurodytų dokumentų arba informacijai nesutampant su prizą laimėjusios registracijos informacija, prizas neišduodamas. Prizas taip pat neišduodamas, jei Akcijos dalyvis yra jaunesnis nei 16 metų.

16. Prizas laimėtojui atiduodamas iki 2023 m. rugsėjo 29 d. 16:00 val. Po 2023 m. rugsėjo 29 d. 16:00 val., prizai neišduodami.

17. Jeigu Pagrindinio prizo laimėtojas neatsiima prizo iš Siųsk pigiau būstinių Vilniuje arba Kaune, jis praranda savo prizo laimėtojo statusą ir prizas be jokios kompensacijos tampa Organizatoriaus nuosavybe. Prizas saugomas ne ilgiau nei iki 2023 m. rugsėjo 29 d.

18. Laimėtas prizai negali būti pakeistas jokiu kitu prizu, prizo vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais.

19. Akcijos Organizatorius neatsako už prizo laimėtojui galimus padarytus nuostolius, atsiradusius naudojantis prizu.

20. Su prizo atsiėmimu susijusios šiose Taisyklėse nenurodytos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, telefono pokalbių išlaidos ir bet kokios kitos Taisyklėse nenurodytos išlaidos prizų laimėtojams nepadengiamos ir neatlyginamos. Organizatorius neatsako, jeigu prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių (pavyzdžiui, administracija negali susisiekti su laimėtoju, laimėtojas nurodo neteisingus kontaktinius duomenis ar bet kokiais kitais atvejais); tokiu atveju Organizatorius neprivalo bandyti įteikti prizo laimėtojui pakartotinai. Pakartotinai prizas gali būti išduodamas laimėtojui Organizatoriaus pasirinkimu.

21. Prizas, kuris nėra išduotas ar laimėtojas jo nepasiėmė pagal šias Taisykles, iš naujo nelošiami ir jų vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais ir prizus pasilieka Organizatorius.

22. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar sustabdyti Akciją ir neišduoti prizo tais atvejais, kai susidaro nenugalimos jėgos aplinkybės, arba dėl kitų priežasčių. Organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti akcijos taisykles ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje www.siuskpigiau.lt.

23. Visos pretenzijos dėl Akcijos organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai Akcijos Organizatoriui UAB „Technologijų era“ adresu: Veiverių g. 142, Kaunas, 46353 iki 2023 m. rugsėjo 29 d. su nuoroda “Siųsk pigiau ir dalyvauk gimtadienio žaidime!“. Skunde išdėstomos visos aplinkybės, jos pagrindžiamos, pridedami skundą pagrindžiantys dokumentai ar jų tinkamai patvirtintos kopijos.

23.1  Po 2023 m. rugsėjo 29 d. pateikti skundai nenagrinėjami.

23.2 Užsakovas nagrinėja pretenzijas ir pateikia atsakymus per 30 (trisdešimt) dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Užsakovas pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus. Jei pareiškėjas yra nepatenkintas atsakymu, jis gali ginti savo teises ir teisėtus interesus įstatymo nustatyta tvarka.

24. Organizatoriaus ir Akcijos dalyvių teisės ir pareigos, susijusios su Akcija, nurodytos tik šiose Taisyklėse.

25. Organizatorius įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija apie Akciją yra tik informacinio pobūdžio.

sweed seb luminor revolut paypal paypal paypal paypal paypal

Pristatymo regionai

Siuntų pristatymas

„Siųsk pigiau“ įrankiai

Pagalba

Apie mus

SP
Uždaryti